2021 kız bebek isimleri: Yeni yılın nadir duyulan ve modern kız bebek isimleri anlamları

0 169

Hamilelik süreci boyunca kızlarına en güzel isimleri araştıran anne babalar, ismin hem çok duyulmamış hem de derin anlamlar içermesine dikkat ederler. Kız çocuklarında daha naif ve kibar isimler tercih eden anne babalar aynı zamanda taşıdığı anlamı da göz önünde bulundurur. Son yıllarda bebeklere isim verme geleneği eskiye oranla biraz değişerek daha çok yabancı kökenli isimler tercih edilmeye başlar. Özellikle muhafazakar ailelerin çocuklarına Arapça ve Farsça isimler vermesi bu durumun en güzel kanıtıdır.

 

KIZ BEBEK İSİMLERİ

Kız çocuklarına isim takılırken anlamı kadar güzelliğine önem verilmektedir. Ömür boyu ismini taşıyacak olan kız bebeklere anne babalar isim koyarken anlam zenginliğinin yanından tınısına da çok dikkat etmektedir. İşte son yıllarda popülerleşmeye başlayan kız bebek isimlerinin alfabetik sıralaması:

 

A

ADAL Ün kazan

AĞÇA Temiz, saf

AHENK Uyum

AHSEN Çok güzel, olağanüstü güzel

AHU Ceylan, karaca

AHUSE Coşkulu güzellik

AJLAN Hızlı, çabuk, telaşlı

AKASYA Güzel kokulu bir süs bitkisi

AKEL Eli uğurlu anlamında

AKGÜN Parlakgün, uğurlu gün, ışıklı gün

AKSU Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı

AKŞİN Beyaz tenli kadın

AKTAN Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

ALA Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş

ALÇİN Kızıl renkli küçük bir kuş

ALEDA Nazlı, kaprisli

ALEYNA Bizim üzerimize olsun

ALGIN Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

B

BADE Aşk, kutsal sevgi

BAHA Değerli, kıymeti çok

BAHAR Yazla kış arasında olan mevsim

BALA Yavru çocuk

BALCA Bal gibi, bala benzer

BALIN Yar, sevgili

BALKIN Pırıldayan, parlak

BALKIZ Bal kadartatlı kız

BANU Prenses; Hanımefendi

BAŞAK Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

BEDİZ Resim, tasvir, süs, bezek

BEGÜM Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses

BEHİN İyinin iyisi

BELDE Memleket, şehir, kasaba

BELEMİR Peygamber çiçeği olarak biliniyor.Açtığı kokusunun dağilmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında

BELEN Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

C

CANA “Can”ın – e hali

CANAN Gönülden sevilmiş, yar

CANDAN İçten, gönülden

CANDAŞ Candan, değerli dost

CANEDA İçten, sevimli kişi

CANFEZA Müzikte bileşik bir makam

CANKIZ Sevilen, sevimli, şirin kız

CANKUT Sevimli, cana yakın

CANSU Yaşam veren su

CEMRE Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

CEREN Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan

CEVZA İkizler burcunun eski adı

CEYDA İnce-uzun boyunlu ve güzel

Ç

ÇEVREN Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk

ÇİÇEK Bir bitkinin değişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü

ÇİĞDEM Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi

ÇIĞLIK İnce ve keskin bağırış

ÇİLER Şarkılar söyleyen, şakıyan

ÇİSE(M) Hafif yağan yağmur(um)

ÇİSİL İnce ince yağan yağmur

ÇOLPAN Çoban yıldızı

D

DALGA Hareketli su kütlesi; Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi

DAMLA Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası

DEFNE Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki

DEMET Çiçek bağlamı, deste

DEMRE Noel Baba’nın doğduğu sanılan tarihi yer

DENİZ Yeryüzünün çoğunu örten engin su

DEREN Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

DERİN Sığ olmayan

DERYA Büyük denizanlamında

DESEN Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri

DESTEGÜL Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek

DEVİN Hareket, kımıldanış

DEVRİM Yerleşik toplumsal düzeni, köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirme ve yeniden biçimlendirme işlemi

DİCLE Bir nehir adı

DİDE Göz, göz bebeği

DİDEM Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

DİLARA Gönül alan, gönül okşayan.

DİLAY Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

E

ECE Türdeşleri arasında üstünlüğü yeteneği olan kadın, güzel kadın; Kraliçe

ECEGÜN Çok güzel bir günde doğan

ECEM Kraliçem, sevgili kraliçe anlamında

ECMEL Çok güzel

EDA Naz, cilve anlamında

EFSUN Büyü, sihir

EGE Türkiye’nin batısında yer alan deniz

ELÇİN Deste, tutam

ELİF Arap alfabesinin ilk harfi; Anadolu’da kibar, narin yapılı, ince-uzun anlamında kullanılır

ELVAN Renkler, çeşitler

EMET Bereket, bolluk

ENER Dağ eteği

EREM Cennet

ERENDİZ Jüpiter gezegeninin adı

ERKE Enerji, iş başarma gücü; Nazlı

ESEN Sağlıklı, salim

ESER Emek sonucu ortaya çıkan ürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça

ESİN Sabah rüzgarı

ESNA Yüksek, yüce

F

FİLİZ Tohumdan çıkan sürgün

FİRUZE Açık mavi renkte, değerli bir süs taşı

FULYA Nergisgillerden güzel kokulu sarı bir çiçek

FUNDA Çalı ormanı, çalılık; Püskül, tepelik

FÜRUZAN Parlayan, parlak

FÜSUN Büyü

G

GAMZE 1. Süzgün ve yan bakış. 2. Çenedeki ya da yanaktaki çukurluk.

GİZEM Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.

GÖKÇE 1. Güzel, gösterişli, mavi gözlü kimse. 2. Melek.

GÖRKEM Gösterişli, göz alıcı olma.

GÜLAY Güllerin açtığı ay.

GÜLÇİN Gül toplayan, gül devşiren.

H

HANDE Gülüş, gülme.

HATİCE Erken doğan kız çocuğu.

HAYRÜNNİSA Kadınların hayırlısı, uğurlusu.

HAZAL Kuruyup dökülen ağaç yaprakları

HÜLYA 1. Tatlı düş. 2.Kuruntu, vehim, hayal.

HÜMEYRA Kızıllık, pembelik.

I

ILGAZ 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’da bir dağ adı.

ILGIN 1. Serap, belli belirsiz görünme. 2. Gök erimi, ufuk.

IŞIL Işıldayan, parlayan.

ITIR Işıldayan, parlayan.

İ

İCLAL 1. Büyüklük, ululuk. 2. Saygı gösterme, ağırlama, ikram.

İDİL 1. Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim. 2. Aşkla ilgili olup,köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. 3. Yun. İçten ve saf aşk.

İLAYDA Su perisi.

İLKAY Ayın hilâl durumu, yeni ay.

İREM 1. Cennete benzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe.

İZGİ İyi, güzel, akıllı; adaletli.

J

JALE Kırağı, çiy

JEYAN Coşmuş, kükremiş, kızgın.

JULİDE Karmakarışık, dağınık, birbirine girmiş.

K

KADRİYE Değer, kıymet, onurla ilgili.

KAYRA Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan

KIVANÇ 1. Övünç, iftihar

KUMRU Güvercinden küçük boz renkli kuş

KÜBRA En büyük, çok büyük olan.

L

LEMAN Parlama, parıldama

LERZAN Titreyen, titrek.

LEYLA 1. Gece. 2. mec. Saçları gece gibi simsiyah olan (kadın). 3. Arabî ayların son gecesi.

M

MELTEM Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.

MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçenakarsu.

MERVE Mekke`de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.

MİNA 1. Şarap şişesi. 2. Mine. 3. Gökyüzü. 4. Ar. Liman.

MİNE 1. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı. 2. İnce ve parlak nakış. 3. Çiçekleri başak durumunda, alacalı, mavi veya menekşerenginde, ıtırlı bir bitki.

MÜGE İnci çiçeği.

N

NAZ Kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.

NAZAN Nazlanan, nazlı, cilveli.

NEHİR 1. Akarsu; ırmak. 2. Çok, bol, fazla.

NEVA 1. Ses, ahenk, nağme. 2. Refah, mutluluk.

NEVİN Yeni, çok yeni.

O

OLCAY 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli.

OYA 1. Genellikle ipek ibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel. 2. mec. İnce, güzel, nazik.

OYLUM 1. Vadi, koyak. 2. Çukur, oyuk.

OYTUN 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

Ö

ÖZGE 1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı.

ÖZGEN Özü geniş, rahat, sakin kimse.

ÖZGÜ 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

P

PELİN Bileşikgillerden, yapraklarında acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte ve içki yapımında kullanılan bir bitki.

PERÇEM 1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül.

PEREN Ülker yıldızı.

PERİHAN 1. Büyücü;perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı.

PİRAYE Süs; ziynet.

R

RABİA 1. Dördüncü. 2. Saatteki salisenin altmışta biri. 3. Tanzimat`tan sonra memurlukta bir rütbe.

RANA Güzel, göze hoş görünen.

RENGİN 1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü.

REYHAN Güzel kokulu bir süs bitkisi, fesleğen.

RUŞEN Aydın, parlak.

RÜYA 1. Düş. 2. Hayal; umut.

S

SERTAP İnatçı, direngen.

SILA Doğup büyüdüğü yere gidip, ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma.

SİBEL 1. Buğday başağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası.

SİMAY Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay.

SİNEM “Gönlüm, yüreğim; çok sevdiğim” anlamında kullanılır.

SUDE 1. Sürmüş, sürülmüş. 2. Ezilmiş, dövülmüş.

SÜREYYA Ülker yıldızı.Ş

ŞEBNEM Havada buğu durumunda iken gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerin üzerinde toplanan su damlacıkları, çiy.

ŞENAY Parlak, canlı, neşeli ay.

ŞEVVAL Hicri takvime göre yılın onuncu ayı; ilk üç günü Ramazan Bayramıdır.

ŞEYDA Çılgın; çok tutkun, âşık.

ŞİMAL Eski dilde kuzey

ŞULE Alev, ateş alevi.

ŞÜKRAN İyilik bilme, gönül borcu.

T

TUBA 1. Güzellik, iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan, dalları bütün cenneti gölgeleyen ilâhî ağaç. TUĞÇE Küçük tuğ.

TUNA 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3.Karaormanlardan doğan, Karadeniz`e dökülen, Avrupa`nın Volga`dan sonra en uzun ırmağı. 4. Görkemli, gösterişli.

U

UĞUR Kimi şeylerde, insanlarda görülen ve iyilik getirdiğine inanılan belirti veya iyilik kaynağı.

UMAY 1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.

UMUT Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

UTKU Üstünlük, zafer.

Ü

ÜLKEM Yurdum, vatanım.

ÜLKER Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.

ÜLKÜ Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

ÜMİT Umut

V

VERDA Gül.

VUSLAT 1. Ulaşma, yetişme. * 2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma.

Y

YAĞMUR Hava yuvarındaki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumunda olanı.

YALIN 1.Gösterişsiz, sade. 2. Alev, ateş.

YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

YAPRAK Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.

YASEMİN Beyaz, kırmızı veya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağaç

Z

ZEHRA Yüzü pek beyaz ve parlak olan.

ZEREN Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.

ZERRİN 1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı, parlak. 3. Fulya.

 

Kaynak : HABER7

kaspersky satın al

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
Copyright MEBUTASARIM ©2021